معرفی هسته گزینش دانشگاه

هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

تاسيس: در سال 1360 با عنوان هسته گزينش سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان سيستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.

در سال 1365 دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان تأسيس شد و از آن زمان تحت عنوان هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سيستان و بلوچستان به كار خود ادامه مي دهد . 

هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تا سال 1372 به مديريت آقاي حاج محمد رضا سعادت و از تاريخ 1372 تا سال 1390به مديريت آقاي حاج عوضعلي ميري كرباسكي ، از اوایل سال 1391به مدیریت آقای حاج محمد سنچولی و از سال 93 به مدیریت خانم رضائیان و از 98/4/17 با مدیریت جناب آقای مهندس احمد بامری اداره می گردد.

 


هسته گزینش زاهدان

محتوای مرتبط