مدارک لازم جهت مراجعه به گزینش

مدارک لازم جهت مراجعه به هسته گزینش

تصویر تمام صفحات شناسنامه (صفحه توضیحات و انتخابات حتماً باشد) "الزامی"

 تصویر کارت شناسایی ملی "الزامی"

تصویر کارت پایان خدمت سربازی (آقایان) "الزامی"

 دو قطعه عکس جدید 4*3 پشت نویسی شده "الزامی"

 تصویر مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل "الزامی"

 گواهی ایثارگری ( فرزند شهید خواهر یا برادر شهید آزاده رزمنده جانباز )

 گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)

 ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله

 ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی

 گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یابین المللی

گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )

 ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن

گواهی نامه مهارتهای هفتگانه را یانهICDL از مراکز معتبر ویا ارائه گواهیهر کدام از مهارت ها بطور جداگانه

 مدارک لازم جهت داوطلبان تبدیل وضعیت استخدامی :

عکس 4*3 جدید 1 قطعه

تصویر کارت ملی

کپی آخرین حکم کارگزینی

 ضمناً تصاویر مدارک بر روی کاغذ در سایز A4   بوده و حتماً خوانا باشند

 


ارباب رجوع

محتوای مرتبط