1398/05/12
روابط عمومی هسته گزینش
اعمال مشترک ماه ذی الحجه
امام صادق)علیه السلام) مى فرماید: پدرم حضرت امام باقر(علیه السلام) به من فرمود: پسرم! در دهه نخست از ماه ذى الحجّه....